woensdag 28 juni 2017

Statische elektriciteit in explosieve atmosferen

Statische elektriciteit in explosieve atmosferen vormt een veel beschreven risico.
Een oplossing voor het vermijden van opbouw van statische elektriciteit op procesinstallaties, is het verbinden van metalen onderdelen met de aarde. Er wordt vervolgens een aardingscontrole uitgevoerd d.m.v. een aardingsunit. Deze aardingsunit controleert de verbinding van het object tot aan de aarde op een goede weerstand <=10ohm, en heeft als doel om een proces te stoppen, indien er een slechte verbinding met de aarde wordt vastgesteld. Hierdoor wordt een eventuele verdere opbouw van statische elektriciteit in ATEX/EX explosieve stofatmosferen, maar ook explosieve gasatmosferen, voorkomen.

Indien grotere procesinstallaties meerdere aardingsunits vereisen, kan de kostprijs voor het introduceren van meer veiligheid hoog oplopen. Ook zal de installatie vrij uitgebreid worden.
Het 8-in-1 Earth-Rite® MULTIPOINT II systeem kan tot 8 verschillende onderdelen onafhankelijk van elkaar controleren op een goede verbinding met de aarde. Hierdoor wordt installatie eenvoudiger en overzichtelijker.

Onderstaand filmpje toont aan waar en hoe het Earth-Rite® MULTIPOINT II systeem kan ingezet worden: