woensdag 5 juli 2017

ATEX Wifi/RF Signalen in explosieve atmosferen

De Extronics iSOLATE 501 is een galvanische scheiding die RF signalen intrinsiek veilig maakt. Hierdoor worden de meeste standaard antennes toepasbaar in ATEX explosiegevaarlijke omgevingen.


De Extronics iSOLATE 501 is zeer compact, met een goede performantie in de bandbreedte 150MHz tot 8GHz. Dit maakt dat het apparaat ook bruikbaar is voor andere draadloze ATEX radiocommunicatie dan ATEX Wifi.