woensdag 2 juli 2014

Veilige aarding bij bulkwagens

Een bulkwagen moet tijdens de verlading correct worden geaard. Het Earth-Rite RTR en Earth-Rite MGV aardingscontrolesysteem van Newson Gale zijn hiervoor een uiterst geschikte oplossing.
 
In de nieuwe richtlijn IEC 60079-32-1, wordt in paragraaf 7.3.2.3.3 "Precautions for road tankers" beschreven wat de voorschriften zijn voor het gebruik van aardingscontrolesystemen bij bulkwagens, met betrekking tot het beveiligen tegen elektrostatische oplading.
 
Op internet en in vakbladen gaan verscheidene documenten de ronde, dewelke tegenstrijdige zaken vertellen:
"Technical Specifications are often published when the subject under question is still under development or when insufficient consensus for approval of an International Standard is available.
Technical Specifications approach International Standards in terms of detail and completeness, but have not yet passed through all approval stages either because consensus has not been reached or because standardization is seen to be premature."
 
De IEC 60079-32-1 is het eindresultaat van een reeks "technical specifications", die samengelegd werden bij een commissie:
 
Paragraaf 7.3.2.3.3 "Precautions for road tankers" vertelt het volgende:
 
In punt 1.a worden de weerstandswaarden beschreven waaraan het chassis, de tank, gekoppelde leidingen,... van de tankwagen moet voldoen.
 
Punt 1.b en 1.c vertellen meer over het aarden zelf, van de vrachtwagen:
Punt 1.b schrijft voor dat een aardingskabel moet worden aangelegd vooraleer eender welke activiteit aanvangt. Dit moet een verbinding tot stand brengen van 10 Ohm of lager tussen de tankwagen, en het aangewezen aardingspunt.
Punt 1.c beveelt aan een aardingscontrole toe te passen op de aardverbinding (beschreven in punt 1.b, meerbepaald door een continue weerstandscontrole toe te passen tussen de tankwagen en het aangewezen aardingspunt, waardoor via een vrijgavecontact het verladingsproces kan stoppen indien de weerstand 10 Ohm overschrijdt. Verder wordt hier ook beschreven dat het aangewezen is dat het systeem kan opmerken of het met de tank/aardingspunt van de tankwagen zelf verbonden wordt, en niet met een ander metalen object. 
 
Download een overzichtelijke samenvatting van de IEC 60079-32-1.