vrijdag 24 juni 2011

Nieuwe informatieve website

Sinds kort werd een nieuwe site on-line beschikbaar gesteld, met veel technische informatie over statische ladingen in de industrie.

www.newson-gale.be/nl/kenniscentrum
  
De bedoeling is dat op deze webstek onze klanten kunnen geïnformeerd worden over de technische aspecten van statische ladingen, en de oplossingen voor het veiliger werken.

Deze webstek zal regelmatig geüpdated worden met nieuwe interessante informatie.