dinsdag 28 mei 2013

Ohm Guard ® - Continuïteitsmeter voor flexibels

De metalen onderdelen van flexibels die gebruikt worden bij transfers van brandbare producten, kunnen statische ladingen accumuleren als deze niet verbonden zijn met een geaarde vrachtwagen.
 
 
Enkele voorbeelden van metalen onderdelen waarop statische ladingen kunnen accumuleren tot gevaarlijke niveaus zijn koppelingen en metaaldraad die in de structuur van de slangen is opgenomen. Indien zulke onderdelen geïsoleerd raken, kunnen deze statische ladingen snel een spanning opbouwen die de mogelijkheid heeft te ontladen in een explosieve omgeving waar de tankwagen en chauffeur aanwezig zijn.
Periodieke weerstandstesten van flexibels d.m.v. een multimeter kunnen een bepaalde invloed hebben op de veiligheid, door de slangen uit gebruik te nemen na een negatieve continuïteitstest. Echter zijn er een grote hoeveelheid aan werkomgevingen die een enorme druk leggen op de duurzaamheid van flexibels. Bijvoorbeeld indien een metalen spiraaldraad onopgemerkt loskomt van een koppeling, kan deze continue in gebruik blijven totdat een geplande test geïsoleerde onderdelen identificeert, of erger nog, totdat een geïsoleerd onderdeel een ontladingsvonk veroorzaakt tijdens een handeling.
 
De OhmGuard® continuïteitsmeter voor flexibels verzekert niet enkel dat de flexibel correct functioneert voor élke productverlading, maar verzekert ook dat samengestelde slangen een lage ohmse weerstand hebben met de geaarde tankwagen. Hierdoor kan men zeker zijn dat alle statische lading, die opgewekt wordt tijdens de producttransfer, door de flexibels naar de aarde kan worden afgevoerd, via de geverifieerde aarde van de tankwagen, en verzekert dit dat de metalen onderdelen van de flexibels geen gevaar vormen voor elektrostatische vonken tijdens handelingen.
 
In tegenstelling tot standaard multimeters behoeft de OhmGuard® geen speciale training voor gebruik. De chauffeur bevestigt eenvoudigweg de slangen aan de vrachtwagen, en sluit vervolgens de OhmGuard® aan op de koppeling aan het uiteinde van de laatste flexibel. Indien de flexibel een goede elektrische continuïteit heeft met de geaarde vrachtwagen, zal de groene LED op de OhmGuard® continu knipperen. Indien er een onderbreking wordt gedetecteerd, zal er geen LED branden. Indien deze situatie ontstaat, kan de chauffeur elke flexibel individueel controleren om de foutieve flexibel te identificeren.
 
Bezoek ook volgende productpagina's: