woensdag 28 november 2012

SIL aardingscontrole

Safety Integrity Levels, beter bekend als SIL, is een methode om een potentiële gevaarlijke werkomgeving op te sporen en te evalueren. De veiligheidsrisico's en de mogelijk zware gevolgen voor arbeiders, fabriek en omgeving, indien er een ernstige storing zich voordoet in een "systeem" met gerelateerde veiligheidsfuncties, worden hierin onderzocht. Met "SIL" kunnen ingenieurs en procesveiligheid-adviseurs procesrisico's opsporen en evalueren, en ervoor zorgen dat deze gecontroleerd en beheerd worden tot een acceptabel niveau. Operationele omgevingen kunnen onderverdeeld worden in 4 verschillende niveaus, nl. SIL 1 tot 4, welke gebruikt worden om "omgevingen" en "systemen" te beoordelen. De meerderheid van werkzaamheden in de gevaarlijke procesindustrieën vallen onder SIL1 en SIL2-categorieën.

Earth-Rite MGV - Productvideo
Intelligent aardcontrole unit voor vrachtwagens 

IEC61508, "Functionele veiligheid van elektrische, elektronische en programmeerbare elektronica" is de belangrijkste norm voor de aanpak van de omgeving. Deze verzekert dat materiaal, dewelke een actieve rol speelt in de veilige uitvoering van een proces, geschikt is voor deze omgeving, m.a.w. het SIL-systeem waarin het gebruikt wordt. Materiaal dat een actieve functionele veiligheidsrol speelt in een SIL-omgeving valt onder IEC61508 om vast te stellen of deze voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van dit SIL-systeem.

  
 
De beoordeling van het materiaal is gebaseerd op een mogelijk falen t.g.v. de veiligheidsfunctie in vraag te stellen. Bijvoorbeeld, wanneer een tankwagen die gevuld is met een geladen vloeistof zijn statische aardingsverbinding verliest, is de vraag die moet voldoen aan het SIL-perspectief of het aardingssysteem dit verlies kan detecteren, en kan doen stoppen door de toevoer van de vloeistof tegen te houden, zodat statische ladingen niet kunnen ophopen in de tankwagen. Als de omgeving SIL2 is geklasseerd, zal de IEC 61508-norm een mogelijk falen van de veiligheidsfunctie vragen van >= 10-7 en < 10-6 per uur van constante werkingsmodus. Om te voldoen aan de SIL-voorwaarden voor dit proces, moet de tankwagen een SIL2 classificatie hebben. Dit zorgt ervoor dat een falen van de reactie op een verlies van statisch aarding geminimaliseerd is tot een niveau dat aanvaardbaar is voor de oorspronkelijke risicobeoordeling die de ingenieurs of ontwerpers van het proces gemaakt hebben.
 
SIL2 systeem
 
Wanneer ingenieurs en ontwerpers processen beoordelen voor functionele veiligheid, moet statische aarding hier onderdeel van uitmaken. Geen reactie op de faling van een aardingssysteem om een aardingsverlies te detecteren, kan resulteren in het vrijkomen van brandbare elektrostatische ontladingen, en kan een brand of explosie veroorzaken, met eventuele zware gevolgen. Een aardingssysteem moet zijn verbinding met een geverifieerde aarding kunnen registreren en een betrouwbare functie hebben om de opwekking en accumulatie van elektrostatische ladingen te minimaliseren wanneer het systeem een aardingsverlies detecteert. Deze veiligheidsfunctie kan in werking treden door de toevoer van het product te stoppen.

 
 
In een SIL-omgeving met statische veileigheidsrisico's moeten ingenieurs statische aardingssystemen specifiëren die voldoen aan de voorwaarden van dat specifieke SIL-systeem, waarin het moet worden voorzien. Zelfs als de omgeving waarin de aardingssystemen werken niet SIL beoordeeld zijn, voorziet een gelijkaardig SIL-aardingssysteem een indicatie van de betrouwbaarheid van de inherente veiligheidsfuncties van het aardingssysteem op zich.

Vrije vertaling - Why choosing for SIL earthing systems ?
Michael O'Brien, Product Manager Newson Gale
 
Bezoek het kenniscentrum op onze website.
Contacteer ons voor meer info