dinsdag 15 maart 2016

Nieuwe White Paper Statische Elektriciteit - Verbeteren veiligheidsniveau met beperkt budget

Newson Gale bracht een nieuwe White Paper uit, die ingaat op de betrachting om met een kleine budgettaire inspanning, toch nog een aanzienlijke verbetering aan te brengen op vlak van de bescherming tegen elektrostatische oplading van processen.
Er wordt o.a. gesproken over statische elektriciteit dat als potentiële ontstekingsbron werd opgenomen in Europese richtlijnen, en de manier waarop men zich hiertegen kan beschermen.