donderdag 17 januari 2013

Bulktech publicatie

Bulktech publiceerde een artikel over ons persbericht dat kortelings verscheen over onze verworven vertegenwoordiging voor Newson Gale op de Benelux markt:

http://bulktech.nl/nieuws/newson-gale-kiest-voor-athex-benelux